مدیر غیربومی از شهرداری رفتنی خواهد شد؟!

مدیر غیربومی از شهرداری رفتنی خواهد شد؟!

اختصاصی / به گزارش رشت۲۰، شنیده های داغ رشت۲۰ حکایت از آن دارد که به زودی یک مدیرغیربومی و گستاخ با توجه به حواشی حضورش در مجموعه شهرداری به ولایت خود باز خواهد گشت.

گستاخ 1 - مدیر غیربومی از شهرداری رفتنی خواهد شد؟!

این مدیر گستاخ که چندی پیش با توهین به همکاران خود و شهر محل خدمتش سوژه داغ رسانه ها شده بود به این دلیل که حضورش برای شخص شهردار باعث ایجاد هزینه های معنوی و اجتماعی شده است، به زودی پست خود را از دست خواهد داد و از شهر محل خدمت خود به ولایتش دیپورت خواهد شد.

گفته می شود این فرد مجهول الحال به تازگی باندی را به جهت ترویج فسادهای مالی و اداری مد نظر خود در مجموعه شهرداری محل خدمت خود ایجاد کرده بود که با رفتنی شدن وی تمامی زیرمجموعه های وی عملاً یتیم شده و ریشه این فساد مالی و اداری به زودی قطع خواهد شد.