مدیر منطقه چهار شهرداری رشت خبر داد: ساماندهی بلوار شهید افتخاری آرش امیرلو مدیر منطقه چهار شهرداری رشت از ساماندهی بلوار شهید افتخاری خبر داد.

مدیر منطقه چهار شهرداری رشت خبر داد: ساماندهی بلوار شهید افتخاری

به گزارش رشت۲۰، آرش امیرلو مدیر منطقه چهار شهرداری رشت در گفت و گویی از ساماندهی بلوار شهید افتخاری رشت از حد فاصل دخانیات تا نمایندگی محمودی خبر داد.

وی افزود: این پروژه شامل تعریض، جدول گذاری و پیاده رو سازی است.

 

امیرلو مدت قرارداد اتمام پروژه را یک سال عنوان کرد و گفت: عملیات اجرایی این پروژه از مهر ماه آغاز شده و شرکت لاتوم پیمانکار این پروژه است.