مراسم بزرگداشت آزادسازی خرمشهر با همت بسیج ورزشکاران سپاه مرکزی شهرستان رشت در راستای تجلیل از جمعی از ورزشکاران و روسای هیات های ورزشی حضور عاقل منش، رییس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی شهر رشت در

مراسم بزرگداشت آزادسازی خرمشهر با همت بسیج ورزشکاران سپاه مرکزی شهرستان رشت در راستای تجلیل از جمعی از ورزشکاران و روسای هیات های ورزشی

به گزارش رشت۲۰-مراسم بزرگداشت آزادسازی خرمشهر با همت بسیج ورزشکاران سپاه مرکزی شهرستان رشت در راستای تجلیل از جمعی از ورزشکاران و روسای هیات های ورزشی