مرد تهاترهای نجومی گزینه تصدی بر شهرداری رشت شد؟!

مرد تهاترهای نجومی گزینه تصدی بر شهرداری رشت شد؟!

به گزارش رشت۲۰ ؛شنیده ها حکایت از آن دارد که طی روزهای گذشته و با لابی های گسترده رخ داده، گزینه ای برای تعرفه به عنوان شهردار آینده رشت مطرح شده است که به مرد تهاترهای نجومی معروف است.

وی که در سال های گذشته همواره به دلیل برخی اقدامات خاص و پرحاشیه در مظان اتهام قرار داشته و به دلیل برخی اقدامات در تهاترهای میلیاردی به سازمان های نظارتی نیز معرفی شده است، به عنوان یکی از گزینه های  تصدی بر شهرداری رشت تعرفه گردیده که خود جای تعجب و سوال بسیاری است!

 

امید است اعضای شورای شهر رشت در انتخاب و تعرفه افراد، صلاح شهر رشت را در اولویت قرار داده و از هرچیز برای رسیدن به بهترین اتفاق در این شهر استفاده نمایند