مرگ ۷ نفر بر اثر مصرف متانول در گیلان در ماه اسفند مدیرکل پزشکی قانونی استان گیلان خبر داد؛

مرگ ۷ نفر بر اثر مصرف متانول در گیلان در ماه اسفند

به گزارش رشت۲۰ ،مهدی قربانی ثمین، مدیرکل پزشکی قانونی استان گیلان گفت: از ابتدای اسفند ماه تاکنون ۷ نفر بر اثر مصرف الکل صنعتی در این استان جان خود را از دست دادند.

او افزود: متأسفانه در روز‌های اخیر سوءمصرف مشروبات الکلی افزایش یافته که با توجه به وجود الکل صنعتی در چرخه توزیع غیر رسمی و انجام اعمال متقلبانه از جمله فروش الکل صنعتی به جای الکل طبی، تهیه و مصرف این ماده مخاطرات فراوانی ازجمله مرگ را برای مصرف کنندگان به همراه دارد.