مزاحمت فوتبالیست مشهور ایران براى خانم مهماندار جوان!

مزاحمت فوتبالیست مشهور ایران براى خانم مهماندار جوان!

سوالات عجیب آقای فوتبالیست مشهور از مهماندار زن هواپیما، صدای او را درآورد.

gt2gu5mt3v8anv2e4wl9 - مزاحمت فوتبالیست مشهور ایران براى خانم مهماندار جوان!

پاسخ مهماندار زن به ستاره سرشناس:

روزنامه خبر ورزشی روی جلد خود تیتری از حاشیه تازه یک فوتبالیست سرشناس منتشر کرده است. گویا این ستاره معروف تیم پرطرفدار فوتبال در یکی از پروازهای اخیر تیمش برای بازی در بیرون خانه، سوالاتی از مهماندار خانم هواپیما می پرسد که با بی توجهی او روبرو می شود ولی آقای ستاره دست بردار نیست و کارش را ادامه می دهد!

مهماندار زن هواپیما که وظیفه اش پاسخگویی به مسافران است و باید به سایر مسافران هم رسیدگی کند بالاخره از کوره درمی رود و خطاب به بازیکن مشهور و در جواب سوالات عجیبش می گوید: «خجالت بکش آقا. مگر شما متاهل نیستی؟»

این گفتگو را اطرافیان حاضر در هواپیما هم شنیدند و همین واکنش باعث می شود فوتبالیست مشهور دست از سر مهماندار جوان بردارد.