مستمری بگیران تامین اجتماعی گیلان گرفتار تنگناهای مالی به علت ناکارآمدی مدیران تامین اجتماعی ، مستمری بگیران تامین اجتماعی گیلان دچار سردرگمی و گرفتاریهای مالی فراوانی شده اند.

مستمری بگیران تامین اجتماعی گیلان گرفتار تنگناهای مالی

به گزارش رشت۲۰ ؛عدم پرداخت به موقع مستمری مشکل جدیدی است که اخیرا بازنشستگان تامین اجتماعی گیلان به علت ناکارآمدی مدیران مربوطه در استان و بالاخص شهر رشت با آن مواجه شده اند.

پس از اینکه در دولت تدبیر و امید و به بهانه یکسان سازی پرداخت مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی از چهارم به بیستم هر ماه موکول شد روز به روز شاهد بروز مشکلات متعدد و تاخیر طولانی مدت در نحوه پرداخت مستمری این افراد زحمتکش هستیم.

هزینه های روزمره زندگی، اجاره خانه، هزینه خرید دارو و… تمامی دغدغه هایی است که اکثریت مستمری بگیران با آن مواجه هستند.

امیدواریم دستگاه های ناظر نسبت به رفع این مشکل ورود کرده و مدیران تامین اجتماعی گیلان را ملزم به پرداخت به موقع مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی کنند.