مشاور جوانان نماینده رشت در مجلس شورای اسلامی منصوب شد

مشاور جوانان نماینده رشت در مجلس شورای اسلامی منصوب شد

به گزارش رشت۲۰؛ محمدرضا فروتن به عنوان مشاور جوانان سید علی آقازاده در مجلس شورای اسلامی منصوب شد.

طی حکمی از سوی سید علی آقازاده نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی محمد رضا فروتن به عنوان مشاور جوانان سردار آقازاده منصوب شد.

در این حکم آقازده به مدت یکسال فروتن را به عنوان رییس کارگروه جوانان خود منصوب کرد.