مشاور جوان و رسانه ای اداره کل بهزیستی استان گیلان منصوب شد

مشاور جوان و رسانه ای اداره کل بهزیستی استان گیلان منصوب شد

به گزارش خبر فوری رشت و به نقل از گیل نگاه با حکمی از سوی دکتر محمدرضا پارسی ،مدیرکل بهزیستی گیلان،  ابوالفضل رضایی به عنوان مشاور جوان و امور رسانه ای اداره کل بهزیستی گیلان منصوب شد.

رضایی 256x300 - مشاور جوان و رسانه ای اداره کل بهزیستی استان گیلان منصوب شد

گفتنی است این فعال رسانه ای و سیاسی،مسول ستاد انتخاباتی دکتر روحانی در سال ۹۲ بخش چابکسر،عضو مجمع مشورتی توسعه و حزب کارگزاران سازندگی را در کارنامه خود دارد.