مشکلات تفکری عضو شورا با بهترین شهردار تاریخ رشت!

مشکلات تفکری عضو شورا با بهترین شهردار تاریخ رشت!

 به گزارش خبر فوری رشت و به نقل از خزر آنلاین هرچند علوی به این سوال پاسخ نمی دهد که از چه زمانی با اندیشه های سیاسی و مکتبی ثابت قدم مشکل پیدا کرده است، اما اطلاق صفت “بهترین شهردار تاریخ رشت” از سوی علوی به ثابت قدم می تواند نشانگر این موضوع باشد که این اختلاف فکری و مکتبی در همین مدت اخیر به وجود آمده است.

9 10 768x512 300x200 - مشکلات تفکری عضو شورا با بهترین شهردار تاریخ رشت!

“ثابت قدم بهترین شهردار تاریخ رشت است”

این را نه یکی از کارمندان شهرداری رشت که چشم به ارتقاء پست و پیمودن یک شبه ره صد ساله دارد میگوید و نه برادرزاده یکی دیگر از اعضای شورا که می خواهد مدیریت یکی از سازمان های زیر مجموعه شهرداری را کسب کند. این را امیرحسین علوی، عضو شورای اسلامی شهر رشت در همین چند ماه پیش بر زبان رانده بود، عضوی از شورا که حالا مدعی شده است که با تفکرات سیاسی و مکتبی ثابت قدم مشکل دارد.

اگرچه داشتن تفکر سیاسی و مکتبی مغایر با شهردار رشت برای یک عضو شورا به هیچ عنوان مذموم شمرده نمی شود، اما این سوال مطرح است که آیا تفکرات مکتبی و اعتقادات سیاسی شهردار رشت یک شبه به وجود آمده که حالا این عضو شورا از وجود مشکل با آن سخن به میان می آورد؟

هدف به هیچ عنوان تایید و یا نقد تفکرات سیاسی و مکتبی شهردار رشت نیست، حتی نقد تفکرات و واکاوی رفتارهای سیاسی علوی هم در این گزارش لحاظ نشده است بلکه تلاش برای یافتن پاسخی به این سوال است که چگونه فردی که شهردار رشت را در گذشته ای نه چندان دور بهترین شهردار تاریخ رشت می نامد، حالا مدعی داشتن مشکلات تفکری با شهردار رشت می شود؟

شاید اگر مشکل و اختلاف نظر یک عضو شورا با شهردار در خصوص یک پروژه عمرانی یا پروسه ی اداری اشتباه در شهرداری مرکز و یا یکی از سازمان های زیر مجموعه شهرداری باشد، چندان عجیب به نظر نمی رسد اما ادعای داشتن مشکل با تفکرات سیاسی و مکتبی شهرداری که تقریبا یک سال پیش همین عضو شورا وی را بهترین شهردار تاریخ رشت نامیده بود، عجیب به نظر می رسد، چرا که تفکر سیاسی و به خصوص مکتبی نمی تواند دست پرورده ی یک سال یا دو سال باشد و به نظر تغییرات محسوسی هم در تفکرات سیاسی شهردار در یکی دو سال اخیر رخ نداده است.

هرچند علوی به این سوال پاسخ نمی دهد که از چه زمانی با اندیشه های سیاسی و مکتبی ثابت قدم مشکل پیدا کرده است، اما اطلاق صفت “بهترین شهردار تاریخ رشت” از سوی علوی به ثابت قدم می تواند نشانگر این موضوع باشد که این اختلاف فکری و مکتبی در همین مدت اخیر به وجود آمده است، چراکه دور از شان و جایگاه یک عضو شورا است که فردی را که با تفکر سیاسی و مکتبی وی مشکل دارد، بهترین شهردار تاریخ رشت بنامد! لذا می بایست نتیجه گرفت که این مشکل در همین مدت اخیر به وجود امده است و با توجه به اینکه تغییر محسوسی در عقیده و مکتب شهردار رشت به وجود نیامده است ناچارا باید گفت شاید عقیده و مکتب امیرحسین علوی تغییر کرده است! حالا اینکه علت این تغییر احتمالی چه بوده، سوال دیگریست که پاسخی مجزا را می طلبد.

بی تردید شکل گیری اعتقادات سیاسی و مکتبی ریشه در سالیان ماضی دارد و نتیجه یکی دو سال اخیر نیست و نخواهد بود. مطمئنا تمام تفکرات سیاسی شهردار رشت مورد تایید نیست و انتقاداتی به عملکرد ثابت قدم به خصوص در حوزه عملکرد سیاسی وارد است اما اینکه یک عضو شورا در تقریبا یک سال پیش ثابت قدم را بهترین شهردار تاریخ بنامد و حالا عنوان کند که با وی مشکل تفکری دارد، کمی عجیب است چرا که این مشکل اگر از قبل موجود بوده، ثابت قدم را “بهترین شهردار تاریخ رشت” خواندن نه تنها عجیب بوده بلکه جفا در حق شهرداران پیشین محسوب می شده است و اگر هم در یک دو سال اخیر به وجود آمده، عجیب تر به نظر می رسد چرا که تغییر واقعی تفکرات نمی تواند در مدت بدین کوتاهی حاصل شود!