معاونت عملیات سازمان آتش‌نشانی رشت خبرداد: آتش‌سوزی عمدی در منزل مسکونی در جاده کیژده رشت آتش‌سوزی عمدی در منزل مسکونی در جاده کیژده رشت

معاونت عملیات سازمان آتش‌نشانی رشت خبرداد: آتش‌سوزی عمدی در منزل مسکونی در جاده کیژده رشت

معاونت عملیات سازمان آتش نشانی از عملیات ۴۴ آتش‌نشان در پی آتش‌سوزی منزل مسکونی در جاده کیژده رشت خبر داد.

1 22 300x186 - معاونت عملیات سازمان آتش‌نشانی رشت خبرداد: آتش‌سوزی عمدی در منزل مسکونی در جاده کیژده رشت

به گزارش خبر فوری رشت و به نقل از گیل خبر، در پی اعلام آتش سوزی در یک باب منزل مسکونی به مرکز ستاد فرماندهی سریعا ۱۷ دستگاه خودروی اطفایی به همراه ۴۴ آتش نشان از ۸۸ ایستگاه آتش‌نشانی به محل حادثه واقع در خیابان شهدا، ابتدای خیابان شهدای اسلام(کیژده)-کوچه دوم اعزام شدند.

شهرام مومنی معاونت عملیات سازمان آتش‌نشانی که در محل حادثه حضور داشت در این باره گفت: به محض رسیدن به محل حادثه دود و شعله از سقف یکباب منزل مسکونی ویلایی مشاهده می شد که سریعا آتش نشانان از دو سمت نسبت به اطفای آتش اقدام کردند.

وی با بیان اینکه خوشبختانه در این حادثه به کسی آسیب جانی نرسید افزود: با توجه به شدت آتش‌سوزی و همجوار بودن آن با دو باب منزل مسکونی ویلایی و نبود دیوار آتش بر؛ آتش نشانان از گسترش آتش جلوگیری کرده و تنها قسمتی از دامنه های دو باب  منزل مسکونی همجوار دچار آسیب و آبخوردگی شد.

مومنی علت حادثه را بواسطه پرتاب شی مشتعله، تعمدی اعلام داشت و افزود: با توجه به تنگ و باریک بودن کوچه های منتهی به محل آتش سوزی، خوشبختانه شهروندان همکاری های لازم را با آتش نشانان داشته و از تجمع بیش از حد در مسیر آتش نشانان جلوگیری می کردند.

همین گزارش حاکی است: محل آتش سوزی فاقد سکنه بوده و میزان خسارت وارده در دست بررسی است.