معاون پیشین شهرداری رشت، شهردار منطقه هشت تهران شد

معاون پیشین شهرداری رشت، شهردار منطقه هشت تهران شد

به گزارش رشت۲۰- با حکم پیروز حناچی شهردار تهران، مهناز استقامتی چوکامی به عنوان شهردار منطقه هشت تهران منصوب شد.

وی معاون سابق معماری و شهرسازی شهرداری رشت بود و هرچند زمان مسئولیت وی در شهرداری رشت از یک ماه بیشتر نشد.

 

همسر وی حامد اخوان نیز معاون سابق برنامه ریزی و سرمایه انسانی شهرداری رشت بوده که چند ماه گذشته از مسئولیت خود استعفا داد.