معرفی اسماعیل سرائی کاندیدای یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی

معرفی اسماعیل سرائی کاندیدای یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی

به گزارش رشت۲۰، نگاهی داریم به آنچه باید در خصوص اسماعیل سرائی کاندیدای یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابه شهرستان رشت بدانیم.

مشاهده فیلم