معرفی خمام به عنوان شهرستان در اصلاحیه دستورالعمل تعیین مناطق مرزی کشور ابلاغیه وزارت آموزش و پرورش بر اساس آخرین تقسیمات کشوری؛

معرفی خمام به عنوان شهرستان در اصلاحیه دستورالعمل تعیین مناطق مرزی کشور

به گزارش رشت۲۰ ;بر اساس آخرین تقسیمات کشور، اصلاح دستورالعمل تعیین مناطق مرزی تدوین و جهت اعمال از سوی وزارت آموزش و پرورش به استان‌های مرزی کشور ارسال شد.

براساس این اصلاحیه تمام دستورالعمل‌های قبلی لغو و دستورالعمل جدید جایگزین می‌شود.

 

هر گونه تغییر در ساختار تقسیمات کشوری در استان‌های مذکور در دستورالعمل مشمول حکم مربوطه خواهد بود اما مناطق آزاد تجاری از این دستورالعمل مستثنی هستند.

 

اساس دستورالعمل تعیین مناطق مرزی شماره ۱۳۰۹۸۸ مورخ ۲/۷/۱۳۹۸ وزیر محترم کشور -موضوع ماده ۲۶ آیین نامه اجرایی قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۱۳۶۳- نقاط مرزی کشور در استان‌های مختلف به شرح زیر اعلام می گردد:

 

گروه الف: شامل استان‌های آذربایجان شرقی اردبیل گیلان مازندران و گلستان است و کلیه نقاط شهری و روستایی واقع در بخش مرزی مشمول فوق العاده های این دستورالعمل می باشد.

 

استان گیلان:

 

در شهرستان آستارا کلیه روستاهای واقع در بخش های مرکزی و لوندیل و شهرهای آستارا و لوندویل

 

در شهرستان آستانه اشرفیه کلیه روستاهای واقع در بخش کیاشهر و شهر کیاشهر

 

در شهرستان بندر انزلی کلیه روستاهای واقع در بخش مرکزی

 

در شهرستان رشت کلیه روستاهای واقع در بخش های خشکبیجار و لشت نشا و شهرهای خشک بیجار و لشت نشا

 

در شهرستان خمام کلیه روستاهای واقع در بخش مرکزی

 

در شهرستان رضوانشهر کلیه روستاهای واقع در بخش های مرکزی و پره سر و شهر پره سر

 

در شهرستان رودسر کلیه روستاهای واقع در بخش های مرکزیُ چابکسر و کلاچای و شهرهای چابکسر – کلاچای و واجارگاه

 

در شهرستان ماسال کلیه روستاهای واقع در بخش شاندرمن و شهر بازارجمعه

 

در شهرستان لاهیجان کلیه روستاهای واقع در بخش رودینه وشهر رودینه

 

در شهرستان لنگرود کلیه روستاهای واقع در بخش مرکزی و شهر چاف و چمخاله

 

در شهرستان طوالش کلیه روستاهای واقع در بخش های مرکزی- اسالم- حویق و کرگان رود و شهرهای اسالم- حویق- چوبر و لیسار

 

نکته جالب در بخشنامه ابلاغی این است که از سوی عبدالرضا رحمانی فضلی، بخش خمام رسما به عنوان شهرستان به وزارت آموزش و پرورش معرفی و این موضوع نیز به استاندار گیلان ابلاغ شده است.