مقایسه عجیب آمار قربانیان کرونا با کشته شدگان سقوط هواپیما

مقایسه عجیب آمار قربانیان کرونا با کشته شدگان سقوط هواپیما

به گزارش رشت۲۰، در زیرنویس شبکه خبر آمده : قربانیان کرونا در تیرماه معادل سقوط ۳۰ هواپیمای ۱۷۰ نفره است!

برخی کاربران شبکه های اجتماعی این زیرنویس را شیطنتی در خصوص هواپیمای اوکراینی تلقی کرده و درخصوص آن ابراز نارضایتی کردند.