مقصر اصلی واگذاری ناموفق رشت الکتریک دولت بود/مبادا این جریان در ایران پوپلین تکرار شود!

مقصر اصلی واگذاری ناموفق رشت الکتریک دولت بود/مبادا این جریان در ایران پوپلین تکرار شود!

به گزارش رشت۲۰ به نقل از فارس؛ مهرداد گودرزوند چگینی با اشاره به جریان واگذاری ایران پوپلین اظهار کرد: اگر دولت ابتدا بتواند ایران پوپلین را احیا و سپس واگذار کند قطعاً شرایط شرکت بهتر خواهد بود.

الکتریک - مقصر اصلی واگذاری ناموفق رشت الکتریک دولت بود/مبادا این جریان در ایران پوپلین تکرار شود!

وی با تاکید بر ایجاد اشتغال توسط بخش خصوصی افزود: اصل ۴۴ بسیار برای کشور مهم و این اهمیت برای دولت و مجلس دوچندان است.

عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه احیا ایران پوپلین یکی از مهم‌ترین اولویت‌ها است، گفت: دولت نباید به بهانه خصوصی‌سازی به‌گونه‌ای عمل کند که نتواند شرکت را پس از واگذاری احیا کند.

عضو مجمع نمایندگان گیلان با اشاره به تبعات واگذار کردن ایران پوپلین به خریدار غیر فنی و بدون داشتن صلاحیت لازم بیان کرد: اگر ایران پوپلین بدون در نظر گرفتن شرایط و مصالح شرکت و ذی‌نفعان آن واگذار شود قطعاً مشکلات بزرگ‌تری را ایجاد خواهد کرد.

نماینده مردم رودبار در مجلس شورای اسلامی با برشمردن شروط اصلی واگذاری‌ها در راستای اصل ۴۴ قانون اساسی گفت: بر اساس اصول مندرج در قانون اساسی، شرکت‌های دولتی باید به کسانی واگذار شوند که دارای اهلیت بوده، استمرار مشاغل تضمین و توسعه اشتغال نیز ممکن باشد.

چگینی با بیان اینکه ایران پوپلین پس از واگذاری باید موفق‌تر در بازار حضور پیدا کند، افزود: کسی که مدعی است می‌تواند ایران پوپلین را بخرد علاوه بر اهلیت باید دارای تمکن مالی خوب و هم‌چنین نوآوری و خلاقیت داشته باشد.

وی با اذعان به اینکه ما با بنگاه‌داری دولت مخالفیم، تصریح کرد: اینکه دولت منحصراً خودش شرکت‌های دولتی را اداره کند نتیجه‌بخش نیست و نمی‌تواند برای کشور اثرگذار باشد، ازاین‌رو دولت حتماً باید شرکت‌های دولتی نظیر ایران پوپلین را به بخش خصوصی واگذار کند.

عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس سیاست‌گذاری دولت در جهت واگذاری ایران پوپلین را یک تکلیف برشمرد و گفت: دولت مکلف است تا جریان واگذاری ایران پوپلین را رصد و با نکاه توسعه‌ای آن را به بخش خصوصی واگذار کند.

نماینده مردم رودبار با اشاره به چرخه معیوب و تلخ واگذاری‌ها در کشور ازجمله رشت الکتریک بیان کرد: اکنون‌که از رشت الکتریک به‌عنوان یک واگذاری ناموفق یاد می‌شود مقصر اصلی خود دولت است چون کل واگذاری توسط دولت انجام‌شده است.

عضو مجمع نمایندگان گیلان با اشاره به برخی از تبعات واگذاری رشت الکتریک، افزود: نباید واگذاری به سمت سوق پیدا کند که شرکت به بخش خصوصی فروخته و سودجویی‌ها در پی آن بلافاصله از سر گفته شود و مجدداً رشت الکتریک جدیدی در گیلان تکرار شود.