ملاقات مردمی شهردار رشت با شهروندان در منطقه پنج شهرداری رشت

ملاقات مردمی شهردار رشت با شهروندان در منطقه پنج شهرداری رشت

به گزارش رشت۲۰ و به نقل از شهرداری رشت، پیرو ملاقات مردمی روزهای سه شنبه هر هفته و در راستای پاسخگویی و رسیدگی به مسائل، مشکلات، مطالبات و درخواست های شهروندان، جلسه ملاقات مردمی سید محمد احمدی در منطقه پنج شهرداری رشت برگزار شد.

در این ملاقات مراجعین مشکلات خود را مطرح نمودند و شهردار نیز دستورات لازم را به معاونت ها و ادارات مربوطه صادر نمود.

محمد احمدی 1 - ملاقات مردمی شهردار رشت با شهروندان در منطقه پنج شهرداری رشت