ممنوعیت واردات و توزیع برنج خارجی در فصل برداشت

ممنوعیت واردات و توزیع برنج خارجی در فصل برداشت

به گزارش رشت۲۰، نماینده صومعه سرا در مجلس شورای اسلامی امروز گفت: قانون ممنوع بودن واردات و توزیع برنج خارجی در فصل برداشت و ۴ ماه بعد آن که چند سال پیش تصویب شد، برای حمایت از شالیکاران شمالی، هنوز به قوت خود باقی است و اگر دستگاه های اجرایی برخلاف این مصوبه عمل کنند تخلف کرده اند.

دلخوش با بیان اینکه اقتصاد استان های گیلان و مازندران بر تولید برنج استوار است و برخی از شالیکاران نیز اقتصاد تک محصولی دارند خاطر نشان کرد: با واردات و توزیع برنج خارجی ، در عرضه و فروش محصول برنج داخلی در بازار خلل ایجاد می شود.

وی با اشاره به اینکه مرزنشینان مجوز واردات فقط۵۰ کیلوگرم برنج خارجی را دارند، اضافه کرد: بخشی از برنج خارجی بصورت قاچاق وارد می شود.

نماینده صومعه سرا در مجلس شورای اسلامی گفت: اگرچه برنج تولیدی در کشور فقط کفاف دو سوم مصرف داخل را دارد و دولت ناچار است که یک سوم دیگر را وارد کند اما این کار باید ۴ ماه بعد از فصل برداشت باشد.

سید کاظم دلخوش اباتری افزود: البته هفته پیش در صحن مجلس و در کمسیون های اقتصادی و کشاورزی در خصوص تاکید بر اجرای این مصوبه تذکرات لازم را دادم.