مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری عملیات جمع آوری سگهای بلا صاحب در سطح شهر

مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری عملیات جمع آوری سگهای بلا صاحب در سطح شهر

به گزارش رشت۲۰ ;از ردیف کد اعتباری پیش بینی شده در بودجه مصوب سال ۱۳۹۸در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری عملیات جمع آوری سگهای بلا صاحب در سطح شهر به بخش خصوصی را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید که کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس :WWW.SETADIRAN.IR انجام خواهد شد

برحسب موضوع این قرارداد پیمانکار موظف است نسبت به زنده گیری، انتقال، نگهداری، غربالگری، عقیم سازی سگهای ولگرد محدوده مناطق پنجگانه اقدام نماید

 

با توجه به اینکه در طول سالهای گذشته جمع آوری سگ های ولگرد توسط سازمان مدیریت پسماند انجام می شد ولی به دلیل نبود مکان مناسب جهت نگهداری بعد از مدتی دوباره رها می شدند که این امر علاوه بر تحمیل هزینه های گزاف و هدر دادن وقت، نارضایتی شهروندان عزیز را به دنبال داشت که در همین راستا شهرداری رشت اقدام به برنامه ریزی ساماندهی این مهم کرده است

 

پیمانکاران محترمی که دارای مجوز از اداره دامپزشکی و ذیصلاح می باشند تا پایان ساعت اداری روز شنبه مورخ ۹۸/۹/۲۳ مهلت دارند اسناد مناقصه را از سایت مذکور دریافت نمایند.