مناقصه یک مرحله ای  شبکه آبرسانی بلوارهای شهررشت برگزار می شود مدیر هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری:

مناقصه یک مرحله ای شبکه آبرسانی بلوارهای شهررشت برگزار می شود

به گزارش رشت۲۰ ;محمدباقر بشر دانش با اشاره بر اینکه پروژه آب خام برای اولین بار در سال ۹۰ با استناد بر مطالعات صورت گرفته با لوله گذاری در بلوار امام علی از میدان گیل تا مصلی –مصلی تا میدان نیروی دریایی آغاز شد اظهار داشت: این پروژه به دلیل برخی مشکلات از جمله عدم تخصیص منابع مالی مورد نیاز عقیم ماند و پیمان در سال های ۹۶-۹۷ به اتمام رسید

وی تصریح کرد : در صورت انجام این پروژه، رفیوژ میانی بلوار ها حدود ۲۴۰۰ متر مربع و مساحت ۶۰۰۰ هزار مترمربع به صورت مکانیزه آبیاری خواهد شد که به همین منظور شهرداری رشت از ردیف کد اعتباری پیش بینی شده در بودجه مصوب سال ۱۳۹۸ حوزه معاونت خدمات شهری در نظر دارد شبکه آبرسانی بلوارهای شهررشت از جمله امام خمینی به طول ۲۰۰۰ متر، بلوار قلی پور ۱۱۰۰متر، بلـوار افتـخاری ۲۵۰۰ متر، بلوار شهدای گمنام ۹۰۰ متر را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت بصورت مناقصه یک مرحله ای واگذار نماید.

مدیر هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری هدف از واگذاری این پروژه را مصرف بهینه منابع آبی برای فضای سبز و مدیریت صحیح آب عنوان و گفت: اجرای سیستم آبیاری کنونی به صورت سنتی ( خودروهای تانکر آبیار ) خود دارای مشکلات عدیده ای نظیر: ایجاد ترافیک در سطح شهر، مخاطرات جانی، استهلاک و فرسودگی خودروها و … در پی دارد که به همین منظور، اسناد و مدارک تهیه شده در سالهای ۹۴ و ۹۵ و نیز سایر پروژه های ناتمام مورد بازبینی و در دستور کار حوزه خدمات شهری قرار گرفت