مناقصه یک مرحله ای شبکه آبرسانی بلوارهای شهر رشت برگزار می شود حامد بشردانش مدیر خدمات شهری شهرداری رشت خبر داد:

مناقصه یک مرحله ای شبکه آبرسانی بلوارهای شهر رشت برگزار می شود

به گزارش رشت۲۰ ;محمدباقر بشر دانش با اشاره به اینکه پروژه آب خام برای اولین بار در سال ۹۰ با استناد بر مطالعات صورت گرفته با لوله گذاری در بلوار امام علی(ع)، از میدان گیل تا مصلی و از مصلی تا میدان نیروی دریایی آغاز شد، اظهار کرد: این پروژه به دلیل برخی مشکلات همچون عدم تخصیص منابع مالی مورد نیاز ناتمام ماند و پیمان در سالهای ۹۶-۹۷ به اتمام رسید.

مدیر هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری شهرداری رشت سپس تصریح کرد: در صورت انجام این پروژه، رفیوژ میانی بلوارها حدود دو هزار و ۴۰۰ مترمربع و همچنین مساحت شش هزار مترمربع فضای سبز، به صورت مکانیزه آبیاری خواهد شد که به همین منظور شهرداری رشت از ردیف کد اعتباری پیش بینی شده در بودجه مصوب سال ۱۳۹۸ حوزه معاونت خدمات شهری در نظر دارد شبکه آبرسانی بلوار های شهر رشت از جمله بلوار امام خمینی (ره) به طول دو هزار متر، بلوار شهید قلی پور یکهزار و ۱۰۰ متر، بلـوار شهید افتخاری دو هزار و ۵۰۰ متر و بلوار شهدای گمنام ۹۰۰ متر را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به صورت مناقصه یک مرحله ای واگذار نماید.

 

وی هدف از واگذاری این پروژه را مصرف بهینه منابع آبی برای فضای سبز و مدیریت صحیح آب عنوان نمود و گفت: اجرای سیستم آبیاری کنونی به صورت سنتی(خودروهای تانکر آبیار) دارای مشکلاتی عدیده همچون ایجاد ترافیک در سطح شهر، مخاطرات جانی، استهلاک، فرسودگی خودروها و … است که به همین منظور، اسناد و مدارک تهیه شده در سالهای ۹۴ و ۹۵ و نیز دیگر پروژه های ناتمام بازبینی شده و در دستور کار مناطق قرار گرفت.

 

بشر دانش از انتشار اسناد مناقصه در تاریخ ۹۸/۸/۱ در سامانه تدارکات الکترونیک خبر داد و گفت: شرکت کنندگان در این مناقصه می توانند از تاریخ دریافت اسناد از سایت WWW.SETADIRAN.IR نسبت به ارسال پیشنهادهای خود به نشانی: رشت -میدان گیل- ساختمان شهرداری-واحد اداره حقوقی اقدام نمایند.