منتخبان شورای شهر رشت مشخص شدند+ اسامی منتخبان شورای شهر رشت مشخص شدند+ اسامی

منتخبان شورای شهر رشت مشخص شدند+ اسامی

این لیست مربوط به نتایج غیر رسمی شمارش ۲۰۸ صندوق اخذ رأی می باشد.

منتخبان شورای شهر رشت مشخص شدند+ اسامی

به گزارش خبر فوری رشت و به نقل از خبرگزاری کاسپین، نتایج غیررسمی شمارش آرا پنجمین دوره انتخابات شورای شهر رشت از ۲۰۸ صندوق اخذ رأی به شرح ذبل است.

۱- احمد رمضان پور نرگسی

۲- اسماعیل حاجی پور

۳- امیر حسین علوی

۴- فرهام زاهد

۵- محمدحسن علیپور

۶- حامد عبدالهی

۷- رضا رسولی

۸- حجت جذب

۹- جلال الدین محمد شکریه

۱۰- محمدحسن عاقل منش

۱۱- فاطمه شیرزاد