منوچهر مهدی پور به عنوان شهردار جدید کومله انتخاب شد با تصمیم اعضای شورای شهر کومله و با 4 رای، منوچهر مهدی پور به عنوان شهردار جدید این شهر انتخاب شد.

منوچهر مهدی پور به عنوان شهردار جدید کومله انتخاب شد

به گزارش رشت ۲۰- با تصمیم اعضای شورای شهر کومله و با ۴ رای، منوچهر مهدی پور به عنوان شهردار جدید این شهر انتخاب شد.

پیش از این رسانه ها از دستگیری و انفصال از خدمت شهردار این شهر خبر داده بودند و بدین ترتیب از این پس مهدی پور این مسئولیت را بر عهده خواهد داشت.

 

در سوابق مهدی پور عضویت در شورای شهر لنگرود نیز دیده می شود.