مهار آتش سوزی در جنگل های آقچای/ آتش به گیلان نرسید

مهار آتش سوزی در جنگل های آقچای/ آتش به گیلان نرسید

به گزارش رشت۲۰ و به نقل از گیل خبر، فرماندار آستارا گفت: آتش سوزی دیشب در جنگل های آقچای در مرز ایران و جمهوری آذربایجان شروع شد و در حال حاضر فروکش کرده است.

t3 1610344848 3657700 - مهار آتش سوزی در جنگل های آقچای/ آتش به گیلان نرسید

عباس صابر گفت : آتش سوزی در سمت جمهوری آذربایجان به وقوع پیوست.