مهرناز نیک قربان خبر داد:پنجمین رویداد اسکیس راندو و کروکی از خانه میرزا کوچک خان جنگلی، رشت برگزار شد / 

مهرناز نیک قربان خبر داد:پنجمین رویداد اسکیس راندو و کروکی از خانه میرزا کوچک خان جنگلی، رشت برگزار شد / 

به گزارش رشت۲۰/  مهندس مهرناز نیک قربان، کارشناس رشته معماری از دانشگاه آزاد اسلامی از پنجمین رویداد اسکیس راندو و کروکی خبر داد.

گفتنی است این رویداد از خانه میرزا کوچک خان جنگلی، رشت در جمعه بیست و یکم دی ماه ساعت ۱۰ صبح برگزار شد.