مهندس عاشری: فعالیت هدفمند شهرک های صنعتی و حمایت از صنایع کوچک تنها راهکار حل معضل اشتغال

مهندس عاشری: فعالیت هدفمند شهرک های صنعتی و حمایت از صنایع کوچک تنها راهکار حل معضل اشتغال

به گزارش رشت۲۰ ،نامزد انتخابات مجلس پیش رو با تاکید بر این مطلب که امروز بزرگترین چالش در برابر نظام معضل اشتغال جوانان میباشد اظهار داشت: امروزه در بازار کسب و کار در بسیاری از اقتصادهای بزرگ جهان نیروی انسانی متخصص سرمایه ای ارزشمند محسوب می گردد و با یک برنامه هدفمند برای این قشر بهره وری ارتقا یافته و وضعیت اقتصاد و معیشت عمومی به شکلی ملموس بهبود می یابد.

مهندس رضا عاشری با ارائه مثال کشور چین افزود: کشوری همچون چین با آمار جمعیتی قابل توجه و حداقل منابع معدنی(نسبت به جمعیت خود) با برنامه ریزی مناسب و بکارگیری علم روز در اقتصاد از چالش بزرگ اشتغال جوانان خود، که رفته رفته به تهدیدی نگران کننده در حوزه امنیتی و اجتماعی بدل شده بود به اقتصادی پویا تبدیل شد که امروز مدعی اقتصاد شماره یک در دنیا میباشد و به نوعی تحولی عظیم در ساختار زندگی شهری و روستایی جامعه خود ایجاد کرد.

 

وی ادامه داد: خوشبختانه کشور ما از حیث نیروی انسانی و جوانان تحصیل کرده و متخصص با کمبود مواجه نیست لیکن توقف این سرمایه پشت سد بیکاری چالشی است که سالهاست حاکمیت با آن مواجه است و متاسفانه حتی با تاکیدات مقام معظم رهبری و ارائه دکترینی اجرایی و نقشه راهی کاربردی همچون “اقتصاد مقاومتی” شاهد افزایش روز افزون این معضل می باشیم که این امر جای تاسف و تاثر است!

 

عاشری با بیان این موضوع که ایران با توجه به اغنای منابع از فقدان برنامه ریزی رنج میبرد افزود: عدم بکارگیری اهالی فن و توجه برخی از کارگزاران و متولیان حوزه اقتصاد و اشتغال به نظرات کارشناسی باعث بروز و تداوم وضعیت نابسامان کنونی گردیده است و باید با توجه به منابع و ظرفیتهای موجود برنامه ریزی اجرایی و کاربردی در این حوزه صورت گیرد.

 

این کاندیدای مجلس ابراز داشت: تحریم های ظالمانه، فقدان برنامه محوری و عدم حمایت از تولید باعث اختلال در چرخه صنعت گردیده و در این بین استانهایی همچون گیلان که فاقد منابع معدنی میباشند بیشترین زیان را از تعطیلی کارخانجات و شهرک های صنعتی دیدند و این در حالیست که حل معضل اشتغال بدون تحرک چرخ صنعت در شهرکهای صنعتی و حمایت از اقتصاد و صنایع کوچک امکان پذیر نیست