میثم کیانی فرد شهردار صومعه سرا شد

میثم کیانی فرد شهردار صومعه سرا شد

به گزارش رشت۲۰ و به نقل از حرف تازه – با رای تمامی اعضای شورا، میثم کیانی فرد شهردار صومعه سرا شد.

در یکصد و چهل و چهارمین جلسه شورای اسلامی شهر صومعه سرا با رای هر ۵ عضو شورای شهر به عنوان شهردار صومعه سرا انتخاب شد.

این جلسه در شرایطی عصر روز دوشنبه برگزار شد که پیش از این در جلسه هفته گذشته با آبستراکسیون دو عضو شورا به حد نصاب نرسیده بود.

میثم کیانی فرد و حسن آقاجانی دو گزینه نهایی اعضای شورا برای بررسی برنامه ها و انتخاب شهردار بودند که در نهایت اعضای شورا در خصوص انتخاب کیانی فرد به اجماع رسیدند و او را به عنوان شهردار جدید این شهر برگزیدند.

پیش از این در بهمن ۹۸ ناصر حقیقی پس از ۲۷ ماه حضور در راس شهرداری صومعه سرا، استیضاح و برکنار شده بود. 

پس از برکناری حقیقی، میثم کیانی فرد به عنوان سرپرست شهرداری صومعه سرا مشغول فعالیت شد. 

اکنون اعضای شورای شهر صومعه سرا، مسئولیت شهرداری این شهر را به فردی از خانواده شهرداری سپردند.

با این تصمیم شورانشینان، شخصی که پیش از این با سوابقی چون معاونت شهرداری صومعه سرا و سرپرستی شهرداری صومعه سرا شناخت کاملی از اوضاع پیدا کرده در راس شهرداری قرار گرفته است.

میثم کیانی فرد شهردار صومعه سرا شد

میثم کیانی فرد شهردار صومعه سرا شد