میلیاردها تومان خسارت پیامد منفی عدم نوسازی کارخانجات شالیکوبی برنج

میلیاردها تومان خسارت پیامد منفی عدم نوسازی کارخانجات شالیکوبی برنج

نماینده مردم رشت در مجلس با بیان اینکه میلیاردها تومان خسارت پیامد منفی شالیکوبی های قدیمی برنج در شمال کشور است،گفت: ۵۰ درصد برنج با کیفیت شمال کشور بر اثر فرسودگی دستگا ه های شالیکوبی از بین می رود.

ShowImage

  به گزارش خبر فوری رشت و به نقل از فوندا جبارکوچکی نژاد  درباره وضعیت کارخانجات  شالیکوبی قدیمی برنج در شمال کشور،گفت: فرسودگی کارخانجات شالیگوبی تاثیرمستقیم بر روند تولید برنج دارد زیرا در حدود ۵۰ درصد از برنج تولیدی شمال کشور براثر فرسودگی دستگاه های شالیکوبی خرد می شود.

 

   خودکفایی  برنج  با حذف ضایعات در کارخانجات شالیکوبی

 

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه حذف ضایعات از چرخه تولید برنج  ما را بطور حتم به خودکفایی می رساند،تصریح کرد: تصورکنیداگر ۵۰ درصد ضایعات برنج که براثر فرسودگی کارخانجات شالیکوبی از  بین می رود جای خود را به تولید داخلی بدهد، بدیهی است که  میزان برنج تولیدی شمال کشور به ۲میلیون ۵۰۰ الی ۶۰۰ هزارتن خواهد رسید.

 

 وی  ادامه داد:نوسازی کارخانجات  شالیکوبی در عرض یکسال می تواند علاوه برافزایش راندمان تولید، اوضاع اقتصادی تولیدکننده را نیز ساماندهی کند و این در حالی که تولیدکننده بطور جد موافق اخذ تسهیلات از سوی دولت برای نوسازی کارخانجات فرسوده شالیکوبی است بنابراین جا دارد دولت برای جلوگیری از ضایعات برنج جهت رسیدن به خودکفایی گامهای اساسی بردارد.

 

 عضوکمیسیون آموزش وتحقیقات مجلس،یادآورشد:یکی از راهبردهای اساسی که می تواند شعار سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال را  عملیاتی کند،خداحافظی با  دستگاههای  فرسوده کارخانجات شالیکوبی است زیرا با افزایش راندمان تولید می توان علاوه براشتغال زایی در محصولی همچون برنج  نیز به خودکفایی رسید