نائب قهرمانی شطرنج باز گیلانی در رقابت های آنلاین آسیا با کسب 6 و نیم امتیاز صورت گرفت؛

نائب قهرمانی شطرنج باز گیلانی در رقابت های آنلاین آسیا

به گزارش رشت۲۰ ؛آرش طاهباز نائب قهرمان رقابت های شطرنج‌ آنلاین جوانان آسیا شد.

در پایان رقابت‌های شطرنج آنلاین جوانان آسیا، آرش طاهباز از گیلان با کسب ۶ و نیم امتیاز بعد از ورزشکاری از ازبکستان به مقام نائب قهرمانی رسید.

 

این مسابقات در ۹ دور برگزار شده است.