ناتوانی فرمانداری رشت در صدور کارت تردد رشت از فرماندار هم شانس نیاورد!

ناتوانی فرمانداری رشت در صدور کارت تردد

به گزارش رشت۲۰ و به نقل از حرف تازه، همزمان با اعمال محدودیت های جدید کرونایی، آنچه در استان گیلان بیش از همه جلب توجه کرد عدم هماهنگی بین مسئولین و ناتوانی فرمانداری رشت در صدور کارت تردد بود.

از همان آغاز مرحله اعمال محدودیت های جدید کرونایی، عدم هماهنگی بین مسئولین خبرساز شد. یک روز معاون سیاسی استاندار از لغو محدودیت تردد خبر می داد و روز دیگر شخص استاندار بر اعمال این محدودیت ها تاکید می کرد و بلاتکلیفی شهروندان از همان جا آغاز شد. این سردرگمی در نهایت با پیگیری فعالین اجتماعی و رسانه ای به پایان رسید.

تجمع عجیب صورت گرفته در فرمانداری رشت برای صدور حضوری کارت تردد یکی دیگر از حواشی روزهای اخیر بود که نشان می داد تا چه میزان نقاط ضعف مدیریتی در این استان برجسته است؛ آن هم در شرایطی که در همین استان همجوار یعنی مازندران کارت های تردد مختلفی در میان ادارات توزیع شده بود تا مانع از تجمع مردم در فرمانداری ها شود.

پس از این تجمع فرماندار رشت خبر از امکان صدور غیرحضوری کارت تردد از طریق پورتال فرمانداری داد اما این هم پایان ماجرا نبود و باز هم قاسم نژاد، معاون سیاسی استاندار، آدرس دیگری به مردم داد و سردرگمی دیگری را شکل داد که البته در نهایت تصحیح شد.

از سوی دیگر مشاغل به گروه های مختلفی تقسیم بندی شده اند که برخی از آنها مجاز به فعالیت هستند و برخی دیگر مجاز نیستند. اما همان دسته مجاز هم با مشکلاتی مواجه شده اند. به عنوان مثال خبرنگاران رسانه های استانی که وظیفه پوشش اخبار سراسر استان را بر عهده دارند با اعمال این محدودیت ها هم از جهت تردد بین شهری و هم از جهت تردد داخل شهر در ساعات ممنوعه با مشکل مواجه شده اند.

حالا نه فرمانداری فکری به حال صدور کارت تردد برای نماینده رسانه ها کرده است و نه از طریق پورتال فرمانداری به درخواست کارت تردد رسانه ها پاسخی داده می شود!

یک هفته از آغاز محدودیت های جدید کرونایی گذشته و هرروز ناتوانی های جدیدی از مدیران به نمایش گذاشته می شود.  در همین یک هفته علی فتح اللهی فرماندار رشت و مجموعه تحت مدیریت او اثبات کرد حتی توانایی کپی برداری از شیوه کار استان همجوار را هم ندارد و با آن همه کبکبه و دبدبه، حتی توان صدور بی دردسر یک کارت تردد را هم ندارد! احتمالا با این سرعت خدمات رسانی، آقای فرماندار پس از پایان یافتن محدودیتها، کارتهای تردد را صادر خواهد کرد!