ناصر ملک مطیعی باز هم در بیمارستان بستری شد

ناصر ملک مطیعی باز هم در بیمارستان بستری شد

به گزارش رشت۲۰، ناصر ملک مطیعی در بیمارستان بستری شد.

امیرعلی ملک‌مطیعی، فرزند این بازیگر با تأیید این خبر به سینما  دیلی گفت: پدر به خاطر نارسایی کلیه و تنگی نفس در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان آتیه بستری هستند و امیدواریم با رسیدگی هر چه بهتر حال ایشان مساعد شود.

گفتنی است؛ ملک‌مطیعی مرداد سال گذشته نیز در بیمارستان بستری شده بود.