نامه عجیب مریم رضاطبع و بازگشت شهرداری به سه سال قبل!

نامه عجیب مریم رضاطبع و بازگشت شهرداری به سه سال قبل!

به گزارش رشت۲۰ ؛ در شرایطی که بیش از سه سال از تمرکززدایی مسائل مالی در مجموعه شهرداری رشت می‌گذرد، شهرداری رشت با یک بازگشت به عقب تاریخی مواجه شده است.

IMG 20180612 113406 382 300x191 - نامه عجیب مریم رضاطبع و بازگشت شهرداری به سه سال قبل!

طی نامه‌ای از سوی سیده مریم رضاطبع مسئول رسانه حوزه شهردار رشت، مناطق و سازمان‌های تابعه شهرداری رشت موظف‌اند که تمامی هزینه کردهای خود در حوزه رسانه را با وی هماهنگ کنند! آنهم در شرایطی که از حدود سه سال قبل بجهت عملکرد بهتر و بروز سازمان‌ها و مناطق شهرداری رشت، مقرر شد هر سازمان در حوزه رسانه‌ای رأساً ورود نماید و سازمان‌ها و مناطق پرتال جداگانه خود را داشته باشند.

مریم رضاطبع 1024x517 300x151 - نامه عجیب مریم رضاطبع و بازگشت شهرداری به سه سال قبل!

خلاصه این نامه ضد رسانه‌ای، عجیب و بازگشت به عقبانه احتمالاً قدرت گرفتن یک سمت خارج از چارت خواهد بود! موضوعی که قطعاً نهادهای نظارتی به آن ورود خواهند کرد