نامگذاري معبر و کوچه ها به نام مفاخر و مشاهير از ماندگاري بسيار بالايي برخوردار است

نامگذاري معبر و کوچه ها به نام مفاخر و مشاهير از ماندگاري بسيار بالايي برخوردار است

چهل و يکمين جلسه کميسون نامگذاري معابر با حضور سيد رضا موسوي روزان رييس کميسيون فرهنگي شوري اسلامي شهر رشت, فاطمه قديمي حرفه مدير ارتباطات و امور بين الملل شهرداري رشت و……. برگزار شد.

Photo - نامگذاري معبر و کوچه ها به نام مفاخر و مشاهير از ماندگاري بسيار بالايي برخوردار است


به گزارش خبر فوری رشت و به نقل از خبرگزاري آريا  سيدرضا موسوي روزان در جلسه با تاکيد بر اينکه نامگذاري کوچه ها از ماندگاري بسيار بالايي در اذهان عمومي برخورداراست, گفت: نامگذاري کوچه و معابر به نام مفاخر و مشاهير کشور سبب نامگذاري نام و اثرات خير مفاخر در اذهان عمومي مي شود.
وي با تاکيد بر دخالت سه حوزه کميسيون نامگذاري, کميسيون فرهنگي و صحن شورا در نامگذاري معابر تصريح کرد: با توجه به اينکه اداره کل فرهنگ و ارشاد استان گيلان تعداد زيادي اسامي به عنوان مفاخر استان به شهرداري و شورا داده است برماست تا با حساسيت ويژه اي با اين موضوع برخورد کنيم تا بعدها اين کميسيون زير سوال نرود.
موسوي روزان شهدا را از مفاخر بسيار تاثيرگذار استان برشمرد و گفت: در مسير بلوار شهداي مدافع حرم( بلوار لاکان) همکاران شهرداري تلاش کردند تا با کاشت هر درخت به همراه عکس نسبت به ماندگاري آن شهيد در ذهن و خاطر شهروندان گام بردارند.
وي تصريح کرد: پس از تصويب تغييرنام بلوار لاکان به بلوار شهداي مدافع حرم تصميم برآن شد تا از ابتداي بلوار تا انتها با کاشت درخت و عکسي از شهيد ياد و خاطره شهداي مدافع حرم را همواره زنده نگه داريم.
رييس کميسيون فرهنگي شورا يادآور شد: شايسته است سازمان زيباسازي شهرداري و روابط عمومي در انتخاب عکس شهدا و مفاخر نهايت دقت را داشته باشند .