نام این ناقاضیان را اعلام کنید و نگذارید وکیل شوند! واکنش آشنا به برکناری چند قاضی؛

نام این ناقاضیان را اعلام کنید و نگذارید وکیل شوند!

به گزارش رشت۲۰ ;مشاور رئیس جمهور در توییتر خود نوشت؛ نام و سوابق چند قاضی برکنار شده را اعلام کنید.

 

n00153208 b 768x512 - نام این ناقاضیان را اعلام کنید و نگذارید وکیل شوند!

 

«حسام الدین آشنا»، مشاور رئیس جمهور، در توییتر خود نوشت:

 

 

 

۱. نام و سوابق و احکام این ناقاضیان برکنار شده را اعلام کنید.

 

 

 

۲. اجازه ندهید این افراد به دنبال وکالت بروند.

 

 

 

۳. احکامی را که این ناقاضیان صادر کرده‌اند مجددا بررسی کنید.

 

 

 

۴. اجازه دهید تا زمان مشخصی مردم امکان شکایت و درخواست رسیدگی به تخلفات دیگر این ناقاضیان را داشته‌باشند.