نام نویسی ۱۵هزار نفر در ۱۶ شهرستان و ۴۲ بخش گیلان در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا

نام نویسی ۱۵هزار نفر در ۱۶ شهرستان و ۴۲ بخش گیلان در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا

سومین نشست آموزشی هیات عالی نظارت برانتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در رشت برگزار شد.

57f4633fb704ff383dd5705969dc9732_L

  به گزارش خبر فوری رشت و به نقل از پایگاه خبری رشت پرس، رئیس هیات عالی نظارت بر انتخابات شورا های اسلامی شهر و روستا گیلان گفت: این نشست برای آگاه سازی اعظای هیات نظارت و بازرسین استان برگزار شده تا آنها از حقوق خود و قوانین مربوط به انتخابات آگاه شوند و به افراد متفرقه اجازه دخالت در امر انتخابات را ندهند تا امید داریم که جزو سه استان برتر کشور در برگزاری انتخابات باشکوه و پر حضور باشیم.
سید کاظم دلخوش افزود:  ۱۵هزار نفر در گیلان در ۱۶ شهرستان و ۴۲ بخش برای شرکت در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا نام نویسی کرده اند که پس از اعلام نظر مراجع چهار گانه  از ۱۷ فروردین کار رسیدگی به آن پرونده ها آغاز میشود.
وی تصریح کرد: تلاش ما این است که انتخابات در گیلان هرچه بهتر و باشکوه تر برگزار شود