نتایج انتخابات شورای شهر کلاچای اعلام شد

نتایج انتخابات شورای شهر کلاچای اعلام شد

  به گزارش خبر فوری رشت و به نقل از رشت رویایی- نتایج شمارش آرای نامزدهای انتخابات شورای شهر کلاچای اعلام شد.

 

6224893_387-620x384

نتایج شمارش آرای نامزدهای پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در شهر کلاچای به این شرح است:

۱_ آقای علی ابراهیمی چناربن نام پدر ابراهیم دارای ۲۶۰۶ رای
۲_ آقای فرزاد قلی پور نام پدر صمد دارای ۱۵۵۱ رای
۳_ آقای مهدی محمدحسینی گیل کلایه نام پدر بهروز دارای ۱۴۴۰ رای
۴_ آقای جعفر عابدینی گزافرودی نام پدر حسین دارای ۱۲۲۵ رای
۵_ آقای محمد پورحسین لزرجانی نام پدر سلمان دارای ۱۱۰۹ رای
۶_ آقای مجتبی رضائی نام پدر محمد دارای ۱۱۰۱ رای
۷_ آقای جاوید رستمی یاسوری نام پدر رستم على دارای ۱۰۶۰ رای
۸_ آقای خیراله رضائی کنگاچر نام پدر محمدحسن دارای ۹۹۴ رای
۹_ آقای احمد شریف دیماجانی نام پدر محمدصالح دارای ۹۷۶ رای
۱۰ _ آقای محمدکاظم جعفرنژادسیاهکلرودی نام پدر طاها دارای ۹۶۹ رای
۱۱ _ آقای محمود سمیع پورگیری نام پدر سهراب دارای ۹۴۲ رای
۱۲ _ آقای علی آقاجان پورمقدم گزافرودی نام پدر اسداله دارای ۸۷۸ رای
۱۳ _ آقای کورش پاک زاداستخربیجار نام پدر محمدحسین دارای ۸۲۸ رای
۱۴ _ آقای فرید نصیری نام پدر محمود دارای ۷۸۵ رای
۱۵ _ آقای مرتضی فرزادفردهیر نام پدر توکل دارای ۷۳۷ رای
۱۶ _ خانم زهرا ذبیح پوررحیم آبادی نام پدر داود دارای ۶۷۵ رای
۱۷ _ آقای علی خلیقی نام پدر فرج اله دارای ۶۵۸ رای
۱۸ _ آقای صابر عبداله تابار نام پدر غلامرضا دارای ۶۴۰ رای
۱۹ _ آقای کامران علی پورکلایه نام پدر سلیمان دارای ۶۳۴ رای
۲۰ _ آقای فرشاد شعبانی خاناپشتانی نام پدر فرامرز دارای ۶۱۶ رای
۲۱ _ آقای محمد ایران دوست نام پدر کریم دارای ۵۸۸ رای
۲۲ _ آقای کامیار حقیقت دوست نام پدر اسمعیل دارای ۵۳۴ رای
۲۳ _ آقای فرج اله مجیدخواه نام پدر شعبان دارای ۵۲۷ رای
۲۴ _ آقای محمد پهلوان زاده نام پدر رمضان دارای ۵۲۵ رای
۲۵ _ آقای سیدناصر رودبارکی نام پدر سید على دارای ۴۵۸ رای
۲۶ _ آقای علی مهرزادگیل ملک نام پدر محمدعلی دارای ۴۴۹ رای
۲۷ _ آقای شهرام ظفری کوره تاش نام پدر حبیب اله دارای ۳۰۷ رای
۲۸ _ آقای سجاد مشفق نودهی نام پدر هوشنگ دارای ۲۲۹ رای
۲۹ _ آقای حسن صادقی نام پدر رضا دارای ۱۹۸ رای
۳۰ _ آقای سیدرضا میرشفیعی نام پدر سیدجعفر دارای ۱۹۶ رای
۳۱ _ آقای علی اکبر شریف دیماجانی نام پدر على اسد دارای ۱۹۵ رای
۳۲ _ آقای محمد شریف دیماجانی نام پدر علی اسد دارای ۱۹۴ رای
۳۳ _ آقای مهدی حسین زاده لیمنجوب نام پدر محمد دارای ۱۹۱ رای
۳۴ _ آقای مجتبی مهرپویان نام پدر محمد دارای ۱۸۰ رای
۳۵ _ آقای حمزه عبدالعلی زاده ساربانبدر نام پدر محمد دارای ۱۱۳ رای
۳۶ _ آقای علیرضا رحمت نیا نام پدر مختار دارای ۹۰ رای
۳۷ _ آقای علی یوسف خواه سویری نام پدر مهر على دارای ۲۳ رای
۳۸ _ آقای فرزاد رحیمی قاضی محله نام پدر حسن دارای ۶۶ رای