نتیجه معکوس نشست خبری شهردار با رسانه ها!

نتیجه معکوس نشست خبری شهردار با رسانه ها!

به گزارش رشت۲۰  ؛ به نظر می رسد نشست خبری شهردار رشت با رسانه ها که بنا بود به وحدت و  پس از روزها انتظار به روشنگری بیانجامد،نتیجه معکوس داده است؛ نتیجه ای که با نحوه برخورد شهردار با سوالات و البته نحوه طراحی سوال و پاسخ که در ابتدا همه سوالات پرسیده شود و سپس شهردار به عنوان متکلم وحده پاسخگو باشد، قابل پیش بینی بود.

خبری شهردار رشت 15 300x200 - نتیجه معکوس نشست خبری شهردار با رسانه ها!

این اتفاق با بی احترامی شهردار به سوالات خبرنگاران و عدم پاسخگویی در خصوص موارد مطروحه پراهمیت برای رشتوندان آغاز شد زیرا پیش از آن می شد با بهانه هایی همچون  طراحی مکانیزم جدید ارتباط با رسانه ها و عذرخواهی به دلیل وجود مشکلات و ناملایمات فراوان و عدم برگزاری نشست و…توجیهاتی یافت.

 

اما بی توجهی رسمی به سوالات رسانه هایی که به نمایندگی از افکار جامعه در نشست ها حضور پیدا می کنند، اشتباه بسیار بزرگی برای نصرتی بود.

 

انتظار معقول ایجاد شفافیت از شهرداری که بااین اشتباه نشان داد از عمق تاثیرگذاری پدیده رسانه بی اطلاع است، آنهم در شرایطی که خبرنگاران متاثر از وجود مدیری هتاک در بدنه شهرداری رشت بودند، فرصتی بود که نصرتی به راحتی از دست داد.