نجات بانوی سالخورده در منزل مسکونی رشت (+عکس)

نجات بانوی سالخورده در منزل مسکونی رشت (+عکس)

 معاون آتش نشانی شهر رشت از نجات جان یک مادر بزرگ در گلسار رشت خبر داد.
به گزارش خبر فوری رشت شهرام مومنی گفت :در پی تماس شهروندان با سامانه ۱۲۵ آتش نشانی در ساعت ۲۰۱۲ دقیقه ، مبنی بر محبوس شدن بانویی در منزل مسکونی خویش، ستاد فرماندهی آتش نشانی رشت دو دستگاه خودرو از ایستگاه ۴ آتش نشانی را به محل حادثه واقع در گلسار بلوار گیلان اعزام کرد.
249703 437 - نجات بانوی سالخورده در منزل مسکونی رشت (+عکس)
مومنی در ادامه اظهار داشت: به محض رسیدن آتش نشانان به محل حادثه مشاهده شد بانویی ۸۵ ساله به علت کهولت سن و بیماری شدید و پایین بودن سطح هوشیاری در منزل مسکونی خود محبوس گردیده بود .
وی در ادامه افزود : آتش نشانان با توجه به ارتفاع ساختمان و قفل بودن درب، بوسیله نردبان ۳۲ متری نسبت به باز کردن درب اقدام نمودند.
249703 437 - نجات بانوی سالخورده در منزل مسکونی رشت (+عکس)
همین گزارش حاکی است: بانوی محبوس شده که بواسطه بیماری و پایین بودن سطح هوشیاری قادر به حرکت نبود نجات و به خانواده اش که در محل حضور داشتند تحویل داده شد و آتش نشانان به نگرانی این خانواده پایان بخشیدند.