نحوه واریز سود سهام عدالت سهامداران غیر مستقیم مشخص شد

نحوه واریز سود سهام عدالت سهامداران غیر مستقیم مشخص شد

به گزارش رشت۲۰، سهامداران مستقیم به ازای تک تک سهم‌های حاضر در پرتفویشان سود دریافت می‌کنند، اما سهامداران غیر مستقیم، هرگاه مجمع پرداخت سود شرکت سرمایه‌گذاری استانی آنها برگزار شود، پس از آن سود به حسابشان واریز می شود.

%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85 %D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA - نحوه واریز سود سهام عدالت سهامداران غیر مستقیم مشخص شد