نخستین شماره آقا اجازه منتشر شد/ جوراب ندارید؟ کفش کالج بپوشید!

نخستین شماره آقا اجازه منتشر شد/ جوراب ندارید؟ کفش کالج بپوشید!

به گزارش رشت۲۰، نخستین شماره آقا اجازه، ویژه نامه طنز پایگاه خبری و تحلیلی حرف تازه منتشر شد.

این ویژه نامه به صورت هفتگی و با نگاهی طنز و یا کنایه وار به مسائل روز کشور و استان گیلان منتشر خواهد شد و به دور از جناح بندی های سیاسی و تنها در راستای کاهش مشکلات مردم فعالیت خواهد کرد.