نرخ ۴۷ ارز بین بانکی در ۱۵ فروردین ۹۸ +جدول طبق اعلام بانک مرکزی؛

نرخ ۴۷ ارز بین بانکی در ۱۵ فروردین ۹۸ +جدول

به گزارش رشت۲۰-طبق اعلام بانک مرکزی نرخ ۲۴ ارز بین بانکی افزایش یافت که در این بین یورو با اندکی افزایش به رقم ۴۷۲۱ تومان رسید.بانک مرکزی امروز نرخ ۴۷ ارز بین بانکی را اعلام کرد که بر این اساس ۸ ارز بین بانکی ثابت ماند، ۱۵ ارز کاهش و ۲۴ ارز افزایش یافت.

 

نرخ ۴۷ ارز بین بانکی در ۱۵ فروردین ۹۸/

نرخ ۴۷ ارز بین بانکی در ۱۵ فروردین ۹۸/