نشت یابی در ۵۵۰ کیلومتر از شبکه توزیع آب شهر رشت آبفای گیلان خبر داد:

نشت یابی در ۵۵۰ کیلومتر از شبکه توزیع آب شهر رشت

به گزارش رشت۲۰-مازیار غلامپور معاون بهره برداری آبفای گیلان با اشاره به لزوم شناسایی نشت های پنهان به منظور کاهش هدررفت آب تصریح کرد: شناسایی و رفع نشت ها ضمن افزایش فشار آب در شبکه توزیع، باعث بهبود کیفیت و کمیت آب تحویلی به مشترکین شهر رشت می شود.
وی در ادامه افزود: در این راستا باتوجه به نتایج مطلوب قرارداد نشت یابی در منطقه چله خانه شهر رشت که با شناسایی ۵۸ فقره نشتی در محدوده ۴۷ کیلومتر از شبکه توزیع آب شهر از هدررفت حدود ۲۸ لیتر بر ثانیه آب جلوگیری شد، در قرارداد جدید نشت¬های احتمالی ۵۵۰ کیلومتر از شبکه توزیع آب شهر رشت با استفاده از تجهیزات نوین نشت یابی مانند ژئوفون، کُرلیتور و لیک پِن شناسائی خواهد شد.
معاون بهره برداری آبفای گیلان همچنین خاطرنشان کرد: در اولین روز کاری این پروژه، با شناسایی دو نشتی در انشعاب مشترکین و ترمیم آن از هدررفت ۰٫۲ لیتر بر ثانیه آب جلوگیری شد.