نشست هم اندیشی ارزیابان اعتباربخشی آموزشی وزارت بهداشت با مسوولان دانشگاه علوم پزشکی گیلان

نشست هم اندیشی ارزیابان اعتباربخشی آموزشی وزارت بهداشت با مسوولان دانشگاه علوم پزشکی گیلان

به گزارش رشت۲۰ و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی گیلان(وب دا)، ظهر امروز(دوشنبه)؛ دکتر سالاری- رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان  در  نشست هم اندیشی با ارزیابان اعتباربخشی آموزشی وزارت بهداشت، با اشاره به اینکه یکی از وظایف دانشگاه، تهیه امکانات و تجهیزات برای اعضای هیات علمی است، خاطرنشان کرد: پیگیری فضای آموزشی مناسب، تهیه تجهیزات کافی و انتقال دانشکده پزشکی به سایت لاکان در دستور کار دانشگاه قرار دارد.

در ادامه دکتر رستمی- سرپرست تیم ارزیابی وزارت بهداشت، ضمن اعلام  نتایج بررسی تیم ارزیاب  از دانشکده پزشکی و مراکز آموزشی درمانی، گفت: در تمامی استانداردها ، دانشکده پزشکی باید بتواند پزشک عمومی تربیت کند. بنابراین توجه ویژه به دانشکده و تهیه  منابع و امکانات کافی برای دانشکده  حایز اهمیت است، زیرا نتایج آن در تمامی بیمارستانها و مراکز درمانی تسری پیدا خواهد کرد.

استاندارد سازی آموزشی با هسته ی مرکزی دانشکده ی پزشکی، استفاده از روش های نوین آموزشی، زیر ساخت های پژوهشی، آموزش مبتنی بر توانمندی، توجه به توسعه درمانگاه ها و وضعیت زیرساختی و رفاهی خوابگاه ها مهم ترین موارد مطروحه در این نشست بود.

در این نشست، دکتر نادری نبی- معاون آموزشی، دکتر صدیقی نژاد_ معاون توسعه، دکتر درجانی- رییس دانشکده پزشکی و جمعی از مدیران گروه های آموزشی دانشکده نیز حضور داشتند.

گفتنی است: تیم ارزیابی وزارت بهداشت، طی سه روز از دانشکده پزشکی، گروه های آموزشی، تعدادی از بیمارستان های تابعه،  مرکز مهارت های بالینی و خوابگاه دانشجویی بازدید کردند و با مدیران گروه های آموزشی، اعضای هیات علمی و دانشجویان دیدار و گفتگو داشتند.