نصب بنرهای آموزشی در جنب مدارس برای مقابله با ویروس کرونا

نصب بنرهای آموزشی در جنب مدارس برای مقابله با ویروس کرونا

به گزارش رشت۲۰ و ب نقل از واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید، شهرداری رشت اقدام به نصب بنرهای آموزشی با توصیه های بهداشتی برای دانش آموزان در جهت پیشگیری از شیوع ویروس کرونا در جنب مدارس رشت نمود.

این بنرها به همت مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت و با همکاری مناطق پنج گانه شهرداری جنب یکصد مدرسه در سطح شهر جانمایی و نصب گردید.