نصرتی یازده نفره آمد، تنها رفت! نصرتی که شرایط حضور خود را در شهر رشت نامناسب دیده بود، برای قبول پیشنهاد خود از وزارت کشور از تصدی بر مسند شهرداری رشت استعفا داد و تنهای تنهای تنها با شهر رشت وداع کرد.

نصرتی یازده نفره آمد، تنها رفت!

به گزارش رشت۲۰ ؛نامه‌ها یک‌به‌یک باز می‌شدند و خبرها حکایت از آن داشت که هر یک از کاندیداهای تصدی بر شهرداری رشت بنا بر دلایلی از حضور در سمت شهرداری رشت استعفا داده‌اند.

در این میان تنها دو گزینه باقی‌مانده بود، مسعود نصرتی و مسعود اسلامی. رأی‌گیری نهایی آغاز شد و تمامی یازده عضو شورای شهر رشت بر روی کاغذهای خود نام مسعود نصرتی قزوینی نژاد را نوشتند تا کلید شهر رشت پس از ابراهیم خلیلی مجدداً بار دیگر به دست شهرداری غیربومی داده شود.

 

اگرچه مسعود نصرتی در آغاز کار خود در شهرداری رشت یازده عضو شورای شهر رشت را در کنار خود می‌دید اما رفته‌رفته با رخ دادن برخی اتفاقات هر یک از اعضای شورا به‌جز چهار نفر از آنان نصرتی را تنها گذاشته و دیگر از او حمایتی نکنند.

 

شاید اگر نگاهی دقیق بر آنچه طی ۱۰ ماه گذشته رخ‌داده بنگریم بتوانیم مسعود نصرتی را مقصر بسیاری از اتفاقات بدانیم. تمرکز نصرتی بر روی خواسته‌های چند نفر خاص و تعرفه شدن نیروهای عجیب‌وغریب به وی و البته پذیرش آنها شاید عمده دلیل دور شدن تعداد زیادی از اعضای شورا از نصرتی بود.

 

درهرحال نصرتی که شرایط حضور خود را در شهر رشت نامناسب دیده بود، برای قبول پیشنهاد خود از وزارت کشور از تصدی بر مسند شهرداری رشت استعفا داد و تنهای تنهای تنها با شهر رشت وداع کرد.