نظر یک نماینده خاص مقابل نظر مردم گیلان؟!

نظر یک نماینده خاص مقابل نظر مردم گیلان؟!

به گزارش رشت۲۰، شنیده شده است یک نماینده مجلس که در سنوات مختلف اظهار نظرهای متناقضی داشته با لابی های فشرده و پشت پرده به دنبال گزینه غیر بومی برای استانداری گیلان است.

این نماینده که سود خود را در انتصاب یک گزینه غیر بومی می بیند با فشار قرار دادن مسئولین وزارت کشور به دنبال به کرسی نشاندن حرف خود مقابل خواسته مردم است.

تا جایی که رسانه وابسته به اين نماينده ادعا کرده است که مجمع نمایندگان و شخص رییس مجمع بدنبال حرکات نمایشی می باشد. با توجه به مصاحبه های مکرر رییس مجمع نمایندگان گیلان که بدون معرفی اسم، تنها با حمایت و تاکید بر انتخاب استاندار بومی بوده آیا میتوان این اظهار نظرهای خیرخواهانه که برخواسته از اتحاد نمایندگان مجلس است را چیزی جز مطالبه به حق و انتقال خواست و نظر مردم و فعالین سیاسی و بزرگان استان به وزیر کشور بعنوان مرجع تصمیم گیری انتخاب استانداران دانست؟

درواقع حرکات نمایشی و صحبتهای پوپولیستی بیشتر از جناح نماینده ای صادر میشود که برخلاف نظر ۱۲ نماینده دیگر، پیوسته در پی مطرح کردن خود و تحمیل نظراتش بر همه نمایندگان و مردم استان است.

این رسانه وابسته ،در نهایت با تكه پاره كردن جملات يك الي دو نماينده به دنبال راضي نگه داشتن تك نماينده مورد حمايت خود و اثبات ادعاهای پراکنده مطرح شده است.

این در حالی است که فعالین سیاسی، اجتماعی و احزاب در روزهای اخیر با اظهار نظرهای کارشناسی و منطقی سپردن استان را به یک فرد ناآشنا با گیلان نوعی هدر دادن زمان باقی مانده از دولت تلقی کرده اند. و با دلایل محکم نوشته اند که نفع مردم گیلان در انتخاب استاندار بومی است.