نفوذ پانترک ها به شبکه آی فیلم؟! + فیلم

نفوذ پانترک ها به شبکه آی فیلم؟! + فیلم

اختصاصی / به گزارش رشت۲۰، شنبه گذشته برنامه نما به نما در شبکه آی فیلم که از وجود یک مجری گیلانی نیز بهره می برد، با اجرای نجمه جودکی به روی آنتن رفت.

در این برنامه زمانی که شرکت کننده ای از استان اردبیل و دشت مغان روی خط آمد، سوالی به عنوان ایران شناسی پخش شد و مجری در کمال وقاحت تصویر گردنه حیران را به استان اردبیل چسباند و پس از آن به قرار داشتن در هفته اردبیل اشاره کرد!

مشاهده فیلم کامل برنامه نما به نما

جالب تر آنکه شرکت کننده اردبیلی حتی تصویر گردنه حیران آستارا را نمی شناخت و از پاسخگویی به ان ناتوان بود که با راهنمایی های بسیار مشخص این مجری به گزینه حیران را برای تصویر روی نمایشگر انتخاب کرد.