نقش نمایندگان تهران و ارومیه در تعرفه شهردار به رشت چه بود؟!

نقش نمایندگان تهران و ارومیه در تعرفه شهردار به رشت چه بود؟!

به گزارش رشت۲۰-شنیده ها حکایت از آن دارد که یکی از نمایندگان تهران و یکی از نمایندگان ارومیه در مجلس شورای اسلامی در تعرفه کاندیدای غیربومی شهرداری رشت نقشی پررنگ را ایفا کرده اند.

گفته می شود این دو نماینده بجز تعرفه کاندیدای تصدی بر شهرداری رشت برای زمینه سازی های تایید صلاحیت وی نیز اقدامات قابل توجهی صورت داده اند که این موضوع بسیار عجیب به نظر می رسد.

 

حال این سوال مطرح می شود که دلیل دخالت این چنینی نمایندگان استان های دیگر در امورات شهری رشت به چه دلیل است و پایا این امکان وجود دارد که نمایندگان گیلان یا شهرستان رشت برای شهرهای ارومیه و تهران نیز شهردار تعرفه و در امورات داخلی این شهرها دخالت کنند؟!