نماینده تبریز در مجلس:

نماینده تبریز در مجلس: بازداشت محسن فروزان و همسرش با حکم دادسرای فرهنگ و رسانه

به گزارش رشت۲۰-احمد علیرضا بیگی نماینده مجلس در صفحه اینستاگرامش خبر داد که محسن فروزان و همسرش با حکم دادسرای فرهنگ و رسانه بازداشت شدند.

بازداشت محسن فروزان و همسرش با حکم دادسرای فرهنگ و رسانه