نماینده مردم رشت در مجلس: اعتبار ساماندهی رودخانه های رشت گوشت قربانی شد/ به هر دستگاه یک تکه از این قربانی را دادند!

نماینده مردم رشت در مجلس با بیان این نکته که اعتبارات ساماندهی رودخانه های رشت گوشت قربانی شده است، گفت: به هر دستگاه یک تکه از این گوشت قربانی را دادند و پروژه هم اجرا نشد

اعتبار ساماندهی رودخانه های رشت گوشت قربانی شد/ به هر دستگاه یک تکه از این قربانی را دادند!

به گزارش خبر فوری رشت و به نقل از خبرگزاری بین المللی کاسپین جبار کوچکی نژاد در گفت و گو با خبرگزاری بین المللی کاسپین از رشت، در مورد وضعیت رودخانه های زرجوب و گوهر رود رشت با بیان اینکه سالهاست که رودخانه های مهم شهر رشت به محل دفع فاضلاب تبدیل شده اند، اظهار کرد: متأسفانه رودخانه های معروف شهر رشت به یک بیماری زیست محیطی مبتلاشده اند.

وی با بیان اینکه با سفر رییس جمهور به استان گیلان قرار بود ۵۰میلیارد تومان اعتبار به این دو رودخانه تخصیص داده شود، اضافه کرد: باید این پول را به یک نهاد می دادند.

نماینده مردم رشت در مجلس، گفت: ساماندهی رودخانه های زرجوب و گوهررود در حوزه مدیریت شهرداری است باید این پول را در اختیار شهرداری قرار می دادند و شهرداری هم با سازمان آب و دستگاه های مرتبط دیگر هماهنگ می کرد.

کوچکی نژاد با بیان این نکته که اعتبارات ساماندهی رودخانه های رشت گوشت قربانی شده است، اضافه کرد: به هر دستگاه یک تکه از این گوشت قربانی را دادند و پروژه هم اجرا نشد.

نماینده مردم رشت در مجلس در خاتمه اظهار کرد: متأسفانه پروژه ساماندهی رودخانه های زرجوب و گوهررود روی زمین مانده است و بعید می دانم در روز های پایانی سال اعتباری به این پروژه تخصیص داده شود.